Anarchistická federace

Demonštrácia v Prahe

V piatok 8. marca sa Prahe konala väčąia demonštrácia organizovaná Feministickou skupinou 8. března. Zúčastnilo sa jej okolo 300 ľudí a trvala viac než 4 hodiny. Konal sa koncert proti sexismu, na ktorom zahralo niekoľko hudobných skupín /punk, ska, folk/, hralo sa pouličné divadlo, podávalo sa vegánske jedlo. Na akcii sa prezentovala aj ďalšia česká anarchistická organizácia s infostánkom.
Predstavilo sa nové číslo anarcho-feministického časopisu "Priama cesta" s hlavnou témou pornografia a jej vzťahom k feminizmu a anarchizmu s užitočným darčekom vo vnútri /kondóm so správou: nedovoľ im znovu povstať a s obrázkami pápeža, Busha, Lenina, Margaret Tatcherovaj a českého ministra vnútra Grosa/.
Ku konci akcie sa prišlo prezentovať pár neonacistov, ale po uvedomení si faktu, že sa tu nenachádzajú len slabé a bláznivé feministky ale aj veľa antifašistov plne pripravených na konfrontáciu, odišli bez incidentu.


tu je výňatok z prejavu FS8B:

"... Žijeme v systému založeném na nerovnosti a vykořisťování. Odmítáme honbu za ziskem, bezohlednou konkurenci, sociální nerovnost, konzumní způsob života. Chceme společnost založenou na rovnosti a sociální spravedlnosti bez ohledu na pohlaví, věk, etnickou a národnostní příslušnost, třídu a sexuální orientaci. Víme, že problémy žen nelze oddělovat od sociálních problémů. Přesto jsme se rozhodly/i zaměřit se v tuto chvíli především na ženskou otázku. ...
... Ženy jsou navíc společenskými konvencemi nuceny převzít odpovědnost za péči o děti, příbuzné, partnera a chod domácnosti. Ženy se stávají objektem domácího násilí, sexuálního obtěžování a znásilňování. Ženy jsou předmětem obchodu a vykořisťování - nejedná se jen o prostituci a její další skryté formy, ale také o každodenní manipulaci s ženským tělem v médiích. ..."
Aktuální číslo měsíčníku A3

V nejbližších dnech:

IFA/IAF - Internacionála anarchistických federací
Web Nakladatelstvi Anarchistické federace

Píšou jinde

Odkazy