Anarchistická federace

Filtry: Akce, Kultura, Protesty, DIY, Z domova

AntiG8 Festival v Bratislave

V apríli sa v Bratislave zastaví transeurópska cyklotúra aktivistov smerujúca do nemeckého Heiligendammu, kde sa v júni tohto roku uskutoční summit spolku G8, ktorý zoskupuje najmocnejšie štáty sveta. Kolektív bratislavského infoshopu Info-@-Police preto pripravil menší festival, ktorý sa bude okrem tém spojených so summitom… (více)

Píšou jinde

Podporujeme