Anarchistická federace

Filtry: Historie, Osobnosti, Ze světa

Pierre Joseph Proudhon (1809 - 1865)

Francouzský socialista a teoretik anarchismu, první kdo se sám nazval býti anarchistou. Proslul spisem Co je vlastnictví 1844 - 45 přijal některé idee mladohegelovců. Zavrhoval organizovaný třídní boj i stát, odmítal jakoukoli autoritu; později korigoval svůj anarchismus projektem decentralizované a federalizované společnosti tzv. proudhonismus… (více)

Jones Mother (1830 - 1930)

Mother Jones byla jednou z nejpůsobivějších postav amerického dělnického hnutí. Narodila se roku 1830 a žila ve zdraví dobrých devadesát let, byla osobou široko známou a váženou mezi dělnickými skupinami po celých Spojených státech. V mládí našla po ztrátě manžela a dítěte díky epidemii… (více)

Sebastien Faure (1858 - 1942)

Auguste Louis Sebastien Faure se narodil v Saint-Etienne v silně katolické měšťácké rodině. Získal vzdělání v řádové škole u jezuitů,měl se stát misionářem. Po čase však stratil víru v Boha a otcově smrti misionářské záměry rád opustil a snažil se věnovat obchodu. Po… (více)

Stránkování

 

Píšou jinde

Podporujeme