Anarchistická federace

Filtry: Teorie, Rasismus, Protesty

Čo je to NoBorder network?

Iniciatíva NoBorder je nástrojom všetkých skupín a grassroots organizácií (organizácií odmietajúcich hierarchické usporiadanie, fungujúcich na princípe rovnosti, kde rozhodnutia nie sú výsledkom záujmov elít, ale vychádzajú od ľudí v nich zaangažovaných), ktoré sa zaoberajú otázkou utečencov a žiadateľov o azyl bojujúcich po ich boku… (více)

Aktuální číslo měsíčníku A3

V nejbližších dnech:

IFA/IAF - Internacionála anarchistických federací
Web Nakladatelstvi Anarchistické federace

Píšou jinde

Podporujeme