Anarchistická federace

Filtry: Ekologie, Samospráva

Zaujímavý samosprávny ekoprojekt v Španielsku

Skupiny ľudí z rôznych krajín sa spojili, aby vytvorili medzinárodný priestor pre vzdelávanie, výmenu a experimentáciu v oblasti organického pôdohospodárstva, trvalo udržateľného lesného hospodárstva, obnoviteľných energií, telekomunikácií, sociálnych vzťahov, ekonomiky, politiky a jazykov. Tento priestor by nám mal pomôcť posilniť naše schopnosti kooperácie a… (více)

Jak pomoct anarchistkám a anarchistům v Rusku a Ukrajině
Aktuální číslo měsíčníku A3

V nejbližších dnech:

IFA/IAF - Internacionála anarchistických federací
Web Nakladatelstvi Anarchistické federace

Píšou jinde

Odkazy