Anarchistická federace

Premietame: The Corporation

Košice, 10. dubna 2012

Máloktorý dokument dokáže u diváka vyvolať pocit viny. Väčšina z nich sa totiž orientuje na faktografickú stránku a tým pádom aj na to, aby diváka kompletne oboznámila so súvislosťami, pojmami a v prvom rade s faktami, ktoré samé o sebe tvoria kostru dokumentárneho filmu. Bez nich by dokument nebol býval tým pravým orechovým. Existujú ale dokumenty, či presnejšie povedané dokumentaristi, ktorí túto stránku neberú až tak vážne a v podstate sa nám snažia predložiť svoj postoj, či názor na danú problematiku. Často pri tom zneužívajú ľudské vlastnosti ako súcit, aby dosiahli svoje ciele aj za cenu, že divákovi vtĺkajú do hlavy svoj názor. K exemplárnym príkladom týchto dokumentaristov patrí bezpochyby Michael Moore, ktorého diela majú svoj, pre Moorea tak typický, agitačný podtón.
Moore je známy tým, že na diváka vytvára nátlak, aby sa zamyslel nad tým, čo sa to deje, pričom tieto pocity vyvolávajú istú formu nutkania čosi v danej veci robiť, alebo prinajmenšom sa aspoň nad vecou pozastaviť. Vo väčšine prípadov to skutočne končí tým starým známym: „Dobre, je to problém, ale mňa sa to netýka, preto to neriešim.“ A naozaj. Ako povedal sám Moore: „ 99 % ľudí sa po zhliadnutí filmu nad vecou pozastaví, ale nakoniec to nechá tak, pretože sa im nechce, alebo z akéhokoľvek iného dôvodu. Ale pokiaľ tam bude to percento, pokiaľ tam bude aspoň jeden človek, ktorý zmení svoje postoje po tom, čo titulky odzvonia koniec filmu, dovtedy to bude mať zmysel.“

EVOLUTION
Na Moorove filmy nadväzuje, samozrejme veľmi voľne, film The Corporation, ktorý sa zaoberá problémom nadnárodných spoločností a ich ovládania sveta. Tento počin, ktorý majú na svedomí Jennifer Abbott a Mark Achbar, je dokumentom „mooreovskeho“ typu podobný, avšak rozdiely sú citeľnejšie, než by sa na prvý pohľad mohlo zdať. Najväčší rozdiel spočíva v intenzívnejšej hĺbkovej analýze celého problému. Film sa nezaoberá len tým, čo korporácie páchajú v modernom svete, nezaoberá sa len definíciou a cieľmi korporácií, ale vo väčšej miere skúma podstatu ich fungovania, ich históriu, alebo v neposlednom rade filozofiu zmýšľania korporácii. Alebo ako hovorí jedna z mnohých replík vo filme: „ Hlavným cieľom korporácie je prinášať zisk jej majiteľom a tomu sú podriadené všetky aktivity korporácie.“

ANALYSIS
Film nám takto predvádza analýzu korporácie, ako duševne chorej osoby. Doslova ju označuje za psychopatickú osobnosť. Na to využíva silné argumenty v podobe charakteristických čŕt, ktorými korporácie oplývajú. Aby však autori mohli korporáciu označiť za osobu, museli najprv siahnuť do histórie jej vzniku a vývinu. Tak sa vnímavý divák dozvedá šokujúce fakty o zneužití 14. dodatku ústavy Spojených štátov Amerických. Dodatok povodne schválený s cieľom chrániť černošské obyvateľstvo, šikovne prekrútený poskytol možnosť vzniku najväčšej katastrofy, ktorú mohol človek poznať. Katastrofy, ktorú väčšina z nás ešte ani nepostrehla, ale predsa je tu. Samozrejme, je to len špička obrovského ľadovca.
Dokument prechádza jednotlivými fázami vývoja, budovania moci korporácii, aby sa dostal k samotnému jadru a tou je popis už spomínaných jej „osobnostných“ vlastností. Samozrejme, nebol by to pravý dokument, keby argumenty neboli podložené faktami. A skutočne. Detailná case study korporácie je dôkladne podporená v každom bode „obžaloby“, ktorá je, treba povedať, oprávnená. Každý bod by sa dal kompozične rozdeliť na úseky, v ktorých sa striedajú šokujúce zábery, na pozadí ktorých príjemný ženský hlas rozpráva o šokujúcich skutočnostiach, s tzv. obchodnými šotmi, ktoré oplývajú ľahko ironickým podtónom. Zostávajúce úseky sú vyplnené rozhovormi s významnými osobnosťami patriacich do všetkých zainteresovaných strán. Či už sa jedná o maklérov, vlastníkov, žurnalistov, alebo dokonca špiónov, každý dostal priestor na svoj názor.

PROGNOSIS
Skvelé, poviete si. Ďalší dokument, ktorý podáva presnú informáciu o tej a tej problematike. Logicky sa Vám vynára otázka: Aká je pointa? Čo chceli autori povedať ľuďom svojím dielom? Samozrejme, každý môže dosť nátlakový spôsob podania informácií znášať inak, takže sa môže stať, že divák úplne odmietne pointu diela. Tou je fakt, že naším nasledujúcim generáciám zachovávame hrozne dedičstvo. Autori sa nás týmto dokumentom snažia upozorniť na závažné fakty, ktoré nie sú len možnou hrozbou, ale krutou realitou. Nesnažia sa ale len o bezduché napomínanie. Naopak poukazujú na spôsob riešenia dnešnej krízovej situácie bez toho, aby zbytočne volali po radikálnych krokoch, ktoré by vo výsledku mohli eventuálne svet uvrhnúť do ešte väčšej pohromy.

CONCLUSION
V celku nám autori predkladajú excelentne poskladaný dokument plný šokujúcich informácií, ktoré nám podávajú ucelenú a pravdivú informáciu o korporáciách. Napriek istej nátlakovosti na myseľ diváka, ktorú nemusí každý prijímať rovnako, sa jedná o skvelý film, ktorý Vás prinúti zamyslieť nad sebou, nad dnešným svetom a nakoniec vo Vás vyvoláva pocit, že s vecami čosi robiť. Je to jeden z tých dokumentov, ktoré sa hlboko vrývajú do mysle diváka a zostávajú tam po dlhú dobu.

Premietame v Backstage Bare, v Collosseu v Košiciach.
10 apríla 2012 o 18:30hod.
Vstup je zdarma.


http://waf-kolektiv.blogspot.com/2012/03/premietame-corporation.html

leták
13.3.2012

V nejbližších dnech:

Aktuální číslo měsíčníku A3 IFA/IAF - Internacionála anarchistických federací

Píšou jinde

Podporujeme

LŽU: Jak vlastně fungují drogy?

20.4.2015, Praha

Od 18.00 / autonomní sociální centrum Klinika (Jeseniova 60, Praha) / / Lidová žižkovská univerzita uvádí: / … (více)

Prednáška: Patrí urán do Košíc?

21.4.2015, Košice

Mestské zastupiteľstvo v Košiciach odmietlo ťažbu a spracovanie uránovej rudy v Košiciach. / Napriek tomu v poslednej dobe … (více)

Promítání: Cesta ven

21.4.2015, Praha

Od 19:00 / Kavárna klubu Cross (Plynární 23, Praha 7 - Holešovice) / / Sbírá jednu cenu … (více)

Seminář: Vývoj české anarchistické publicistiky od roku 1990

21.4.2015, Praha

Od 18.00 / Kavárna Na Hollaru (Smetanovo nábřeží 995/6, Praha 1) / / Fakulta sociálních věd UK … (více)

Promítání: Obsaď a žij

21.4.2015, Praha

Od 19.00 / Infocentrum Salé (Orebitská 14, Praha 3 – Žižkov) / / Je vlastnické právo také … (více)

Workshop tvorby šablon

22.4.2015, Praha

Od 18:00 / Infocentrum Salé (Orebitská 14, Praha 3 – Žižkov) / / Máme barvy, máme nůžky, … (více)

Otevřené setkání k plánované sousedské slavnosti

23.4.2015, Most

Od 19:00 / Komunitní centrum Ateneo (Vítězslava Nezvala 2815/41, Most) / / Stejně jako minulý rok i … (více)

Beseda o MHD: Jak jezdit načerno

20.4.2015, Praha

Od 19:00 / Infocentrum Salé (Orebitská 14, Praha 3 – Žižkov) / / Beseda o MHD - … (více)

Protest proti Řízkárně

25.4.2015, Praha

Kreativita, vzdor, solidarita. To jsou tři nosné hodnoty akce, která se uskuteční v sobotu 25. 4. 2015 před … (více)

Přednáška: Revoluce a mnoho tváří autonomie

27.4.2015, Praha

Od 19.00 / Klinika (Jeseniova 60, Praha) / / Politika autonomie znovu na pořadu dne díky Klinice … (více)

Beseda: Tíživé mlčení? Koncentrační tábor Lety a česká historiografie

29.4.2015, Praha

Od 19.30 / Kavárna Potrvá (Srbská 2, Praha) / / Fenomén romského holocaustu bývá v tuzemské historiografii … (více)

Anarchistický 1. máj

1.5.2015, Praha

Od 13.00 / Střelecký ostrov, Praha / / Letos se po ponese Anarchistický 1. máj v antimilitaristickém … (více)

Prvomájový koncert

1.5.2015, Praha

Od 19.00 / klub Podnik (Bubenská 1, Praha) / / První máj je u nás už roky … (více)

Ôsmy máj

8.5.2015, Košice

Od 17:00 / Collosseum Club Košice (Dominikánske námestie 35, 04001 Kosice, Slovakia / / Košicko-prešovská undergroundová kolaborace … (více)

United Colours of Football

8.5.2015, Bratislava

Máme tu 5. ročník United Colours Of Football. Opäť je tu možnosť zahrať si futbal o ceny, stráviť … (více)

Anarchistický knižní festival 2015

9.5.2015, Praha

Anarchistický knižní festival letos proběhne v sobotu 9. května od 11:00 do 20:00 v autonomním sociálním centru Klinika … (více)

Fotbal proti rasismu 2015

15. - 16.5.2015, Věžnička u Jihlavy

8. ročník sportovně-kulturního dne s nejedním společenským přesahem / / Letos poprvé na dva dny. 15. května … (více)

Love Football Hate Racism

16.5.2015, Praha

Barflies crew vás zvou již na XI. ROČNÍK V MALÉ KOPANÉ, který se koná 16.5.2015 v Praze v … (více)

Veganské hody 2015

30.5.2015, Brno

Ze stránek www.veganskehody.cz : / / Poslední květnová sobota v Brně bude patřit Veganským hodům / … (více)